SKIP TO CONTENT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 

Από τη φάση του σχεδιασμού μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής ενός οχήματος, οι ομάδες της Peugeot προσπαθούν να περιορίσουν το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Πέρα από το σεβασμό των περιβαλλοντικών προτύπων, η Peugeot έχει στόχο να ηγηθεί μίας προσπάθειας για βιώσιμη μετακίνηση, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα τη δέσμευση σημαντικών οικονομικών πόρων προς την κατεύθυνση του περιορισμού του οικολογικού αποτυπώματος των οχημάτων της.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ

 

Η Peugeot εργάζεται συστηματικά πάνω στη βελτιστοποίηση των θερμικών κινητήρων βενζίνης και diesel (συμπεριλαμβανομένης και της υιοθέτησης των συστημάτων Stop & Start).

Η τεχνολογία Hybrid4 δίνει τη δυνατότητα συνδυασμού του κινητήρα βενζίνης PureTech και της ηλεκτροκίνησης.

Τα Peugeot iOn, e-208 και e-2008 είναι αμιγώς ηλεκτρικά στοχεύοντας προς την κατεύθυνση της υπεύθυνης αστικής μετακίνησης.

 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΥΛΙΚΑ

 

Ο Όμιλος STELLANTIS στοχεύει σε μία ηγετική θέση σε αυτόν τον τομέα, με τη χρήση πράσινων υλικών σε ποσοστό 30% κατά Μ.Ο. για κάθε αυτοκίνητο (ανακυκλωμένα μέταλλα, πράσινα υλικά, πολυμερή κ.λπ.). Είναι αυτονόητο ότι αυτά τα υλικά επιλέγονται σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας.

 


Ο Όμιλος STELLANTIS δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρήση πράσινων υλικών και πολυμερών. Πρόκειται για ανακυκλωμένα πλαστικά, φυσικά υφάσματα ή υλικά προερχόμενα από βιομάζα (πολυμερή που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές). Η χρήση τους μας δίνει τη δυνατότητα να περικόψουμε τα πλαστικά προέλευσης από ορυκτά καύσιμα, διαφοροποιώντας ταυτόχρονα και τις δραστηριότητες μέσω των καναλιών ανακύκλωσης πλαστικού. 

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σε ότι αφορά την ανάπτυξη των προϊόντων, η στρατηγική ανακύκλωσης της Peugeot βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις πυλώνες:

 

 • Σχεδίαση με βλέμμα στη βιώσιμη ανάπτυξη
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση της διαδικασίας του κύκλου ζωής των υλικών στην παραγωγή των αυτοκινήτων

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Ανάπτυξη:

 • Αξιολογήσεις του κύκλου ζωής
 • Επιλογή υλικών, με προσανατολισμό στη βιωσιμότητα

 

Παραγωγή:

 • Χρήση ανακυκλωμένων υλικών (ανακυκλώσιμα)

 

Χρήση:

 • Διαχείριση αποβλήτων των Dealers (διαχείριση αποβλήτων)
 • Ανταλλακτικά

 

Ανάκτηση:

 • Ανάκτηση του αυτοκινήτου
 • Απομάκρυνση ρυπογόνων ουσιών και προ-επεξεργασία
 • Οδηγία EΕ για τα οχήματα LΕV

 

Για να διασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα της Peugeot πληρούν τους στόχους ανακύκλωσης, όλες οι ομάδες σχεδιασμού της Peugeot πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες "Ανακύκλωσης / Ανάκτησης".

 

Αυτή η διαδικασία βοηθά επίσης τους μηχανικούς να αξιολογήσουν την απλότητα με την οποία τα μέρη, τα εξαρτήματα κ.λπ. μπορούν να ανακυκλωθούν στο τέλος του κύκλου ζωής του οχήματος.

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΟΥ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

 • Επιλογή υλικών, με προσανατολισμό στη βιωσιμότητα
 • Απομάκρυνση ρυπογόνων ουσιών
 • Προ-επεξεργασία
 

Η Peugeot χρησιμοποιεί εδώ και πολύ καιρό ανακυκλωμένα υλικά, τα επονομαζόμενα και «προϊόντα ανακύκλωσης» και η χρήση τους έχει αυξηθεί αρκετά από τότε. Ο Όμιλος συνεχίζει τις προσπάθειές του, τηρώντας τη δέσμευσή του να κατασκευάζει αυτοκίνητα με 30% περιεκτικότητα σε πράσινα υλικά. Από τεχνικής πλευράς, έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των ανακυκλωμένων υλικών που χρησιμοποιούνται.

 

Τα προϊόντα ανακύκλωσης πρέπει να πληρούν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με τα πρωτογενή υλικά. Τα ανακυκλωμένα υλικά προτιμώνται εφόσον δεν αυξάνουν το κόστος ενός εξαρτήματος. Η ποιότητα δεν χωρά κανένα συμβιβασμό. Το τμήμα ανακύκλωσης εργάζεται σκληρά ώστε να διατηρήσει μία εικόνα και μία αίσθηση υψηλής ποιότητας, καθώς και ένα εξίσου υψηλό επίπεδο μηχανικής και θερμικής αντοχής, με στόχο τα προϊόντα αυτά να πληρούν όλες τις προδιαγραφές απόδοσης.

 

Πράγματι, τα ανακυκλωμένα υλικά μας, είναι τόσο υψηλών προδιαγραφών που μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται τόσο σε εμφανή, όσο και σε μη εμφανή μέρη των αυτοκινήτων της Peugeot.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 14001

Σήμερα όλα τα εργοστάσια παραγωγής μας έχουν πιστοποιηθεί με ISO 14001. Αυτό το πρότυπο (που δημιουργήθηκε το 1996) απαιτεί από τα εργοστάσια να εφαρμόζουν διαδικασίες ελέγχου και μετρήσεις των επιπτώσεων της λειτουργίας τους στο περιβάλλον. Η εφαρμογή της πιστοποίησης δεσμεύει όλο το προσωπικό σε μία προσέγγιση διαρκούς βελτίωσης μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης πάνω σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το δίκτυο της Peugeot δεσμεύεται στην τήρηση τριών βασικών κριτηρίων σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση:

 

 • Διαλογή και συγκέντρωση, μέσω εγκεκριμένων οργανισμών, όλων των αποβλήτων που προκύπτουν ύστερα από ενέργειες επισκευής και συντήρησης ενός αυτοκινήτου στο δίκτυο των συνεργείων μας
 • Συμμόρφωση του δικτύου με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες
 • Ενδελεχής ιχνηλάτηση των αποβλήτων ενός αυτοκινήτου μέχρι την ανακύκλωσή τους
 • Η διαλογή και συγκέντρωση των αποβλήτων που προκύπτουν ύστερα από ενέργειες επισκευής και συντήρησης ενός αυτοκινήτου, οργανώνονται σύμφωνα με τις μεθόδους διαχείρισης «τέλους ζωής» ενός προϊόντος (ELV end-of-use products) της μάρκας.

 

 

STANDARD EXCHANGE: ΜΙΑ ‘TOP-QUALITY’ ΛΥΣΗ

Χρειάζεται να αντικαταστήσετε ένα εξάρτημα στο Peugeot σας; Εάν ναι, μπορείτε να βοηθήσετε στον περιορισμό της περιβαλλοντικής του επιβάρυνσης επιλέγοντας ένα ανταλλακτικό «Standard Exchange». Πρόκειται για ανταλλακτικά που έχουν ανακατασκευαστεί βάσει μίας εξαιρετικά αυστηρής διαδικασίας ανακατασκευής και αφορά στα ανταλλακτικά που συλλέγονται από τα αυτοκίνητα της Peugeot. Τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση όπως ακριβώς και τα καινούργια ανταλλακτικά.

ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΣΗ

Αυξήστε τη μακροζωία του δικού σας Peugeot διασφαλίζοντας ότι παραμένει σε άψογη λειτουργική κατάσταση, με περιορισμένο κόστος απόλυτα εναρμονισμένο με την ηλικία του αυτοκινήτου σας.

Επιπρόσθετα, συμμετέχετε στη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση, και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων του αυτοκινήτου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΖΩΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΖΩΗΣ

Πριν από μερικά χρόνια, η Peugeot υπέγραψε μια συνεργασία με εξουσιοδοτημένους διαλυτές για τη συλλογή και επεξεργασία όλων των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ELV) της μάρκας, με τις καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες, με στόχο να φτάσει σε ποσοστό ανάκτησης 95%, με ελάχιστη επαναχρησιμοποίηση του 85% των ανακυκλωμένων εξαρτημάτων και υλικών.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ PEUGEOT ΣΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

Παράδοση

Ο τελευταίος ιδιοκτήτης πηγαίνει το αυτοκίνητο στο τέλος της ζωής του σε ένα από τους υπευθύνους για την περισυλλογή, συνεργάτες μας. Μετά από τον έλεγχο του αυτοκινήτου, ο συνεργάτης μας εκδίδει το απαραίτητο πρωτόκολλο καταστροφής (Certificate of Destruction / CoD).

 

Προ-επεξεργασία και απομάκρυνση ρυπογόνων ουσιών

Αρχικά αφαιρείται η μπαταρία και απενεργοποιούνται οι αερόσακοι. Στη συνέχεια ο συνεργάτης αφαιρεί όλα τα υγρά και τα καύσιμα  από τα οχήματα τέλους ζωής. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα λιπαντικά, τα υγρά των φρένων, το υγρό του ψυγείου και ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται από το σύστημα κλιματισμού.

 

Αποσυναρμολόγηση

Επόμενο βήμα είναι ή αποσυναρμολόγηση των τμημάτων και των συστημάτων ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν. Εφόσον είναι οικονομικά συμφέρον, υλικά όπως το πλαστικό και το γυαλί, αφαιρούνται για να ανακυκλωθούν.

 

Αποθηκευτικός χώρος

Υλικά που κρίνονται επικίνδυνα για το περιβάλλον, συλλέγονται και κατόπιν αποστέλλονται σε εξειδικευμένες εταιρείες για να ανακύκλωση ή καταστροφή.

 

 

Τεμαχισμός

Τα προ-επεξεργασμένα κουφάρια παραδίδονται σε ένα μηχάνημα τεμαχισμού που τα τεμαχίζει σε μικρότερα κομμάτια και τα διαχωρίζει σε κατηγορίες για ανακύκλωση ή ανάκτηση.

 

Τεχνολογία μετά τον τεμαχισμό (Post-Shredder Technology - PST)

Αυτά τα προϊόντα του τεμαχισμού του αυτοκινήτου υποβάλλονται σε επεξεργασία διαλογής με τη χρήση διαφορετικών τεχνολογιών (μαγνητικά, φυγοκεντρικούς διαωριστές, επίπλευση) ώστε να προκύψουν υλικά που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δευτερογενείς πρώτες ύλες.

 

Ανακύκλωση/Ανάκτηση /Υγειονομική ταφή

Τα τεμάχια που βγαίνουν από τον τεμαχιστή και το PST μπορούν να ανακυκλωθούν ή να ανακτηθούν από τη βιομηχανία τσιμέντου. Αυτή η διαδικασία καθιστά δυνατή την ανάκτηση του 95% του οχήματος και τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΟ PEUGEOT ΣΑΣ

Κάνουμε πάντα το καλύτερο σε σχέση με το περιβάλλον, αλλά σήμερα η ανακύκλωση δεν είναι απλά μία επιλογή αλλά μία νομική υποχρέωση που αφορά το θέμα των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Αυτή η πρωτοβουλία ανακύκλωσης απαιτεί από τους κατασκευαστές να μειώσουν την ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από την παραγωγή οχημάτων μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής τους. 

 

Όταν το αυτοκίνητό τους φτάσει στο τέλος της ζωής του, οι ιδιοκτήτες ενός Peugeot μπορούν να επικοινωνήσουν με έναν εκπρόσωπο του δικτύου Peugeot για να επιστρέψουν το όχημα. Η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν και υπό ορισμένες προϋποθέσεις (βλ. παρακάτω).

 

Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι το όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του ανακυκλώνεται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διασφαλίζουμε ότι όλες οι εγκαταστάσεις απόσυρσης ανταποκρίνονται στις νομικές απαιτήσεις του κανονισμού σχετικά με τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όλοι οι συνεργάτες μας υπεύθυνοι για την παραλαβή οχημάτων, όλες οι διαδικασίες και τα έγγραφα όλων των διαδικασιών εισερχόμενου και εξερχόμενου υλικού θα επαληθευτούν επίσης από τους ειδικούς της ανακύκλωσης.

 

Η δωρεάν επιστροφή ενός Peugeot στο τέλος του κύκλου ζωής του ισχύει εφόσον:

 

 • Δεν απουσιάζει κανένα από τα βασικά ανταλλακτικά ή εξαρτήματά του
 • Το όχημα δεν περιέχει μη αυτοκινητιστικά απόβλητα
 • Το όχημα έχει έως 9 θέσεις ή είναι ελαφρύ επαγγελματικό van έως 3,5 τόνους
 • Η τελευταία ταξινόμηση του οχήματος έχει γίνει εντός της ΕΕ
 • Μαζί με το αυτοκίνητο παραδίδονται και γνήσια πιστοποιητικά του

 

Επιστρέψτε στον συνεργάτη επιστροφής το όχημα τέλους του κύκλου ζωής του, και αυτός θα σας δώσει το πρωτόκολλο καταστροφής και τα απαραίτητα έγγραφα για να διαγράψετε το όχημά σας. Μπορείτε λοιπόν να είστε σίγουρος ότι το παλιό σας αυτοκίνητο θα αποσυρθεί με τον πλέον φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.