Δείτε αν υπάρχουν καμπάνιες ανάκλησης για το αυτοκίνητό σας

Οι καμπάνιες ανάκλησης αφορούν την ασφάλειά σας ή την συμμόρφωση του αυτοκινήτου σας με τις κείμενες κανονιστικές διατάξεις. Θα πρέπει να απευθυνθείτε το συντομότερο δυνατό στο Εξουσιοδοτημένο συνεργείο σας. Αυτές οι ενέργειες πραγματοποιούνται δωρεάν.Αναζήτηση

Το VIN ("Vehicle Identification Number") είναι δηλωμένο στην άδεια κυκλοφορίας. Πρέπει να απαρτίζεται από 17 χαρακτήρες και να ξεκινά με VF3 ή VR3

Περιγραφή μη διαθέσιμη προς το παρόν. Επικοινωνήστε με συνεργείο

Καμπάνιες που θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί

Καμπάνιες ασφαλείας προς πραγματοποίηση

Καμπάνιες επικαιροποίησης προς πραγματοποίηση

Καμπάνιες που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί

Καμπάνιες ασφαλείας που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί

Καμπάνιες επικαιροποίησης που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί