ΔΩΡΕΑΝ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα..

για όλους τους κατόχους Peugeot!

Η φροντίδα PEUGEOT πρωτοπορεί, με το νέο  πρόγραμμα  οδικής βοήθειας Peugeot Assistance το οποίο προσφέρεται  δωρεάν σε  όλους τους κατόχους αυτοκινήτων Peugeot ανεξάρτητα το μοντέλο και την ηλικία του οχήματος τους.

Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, μια κλήση προς την οδική βοήθεια της Peugeot Assistance, σημαίνει ότι 24 ώρες την ημέρα – 365 ημέρες το χρόνο θα βρίσκεται πάντα δίπλα σας όταν την καλέσετε.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τον αριθμό της οδικής βοήθειας  στο τηλέφωνό σας και σε περίπτωση βλάβης η ατυχήματος θα στείλουμε άμεσα το κινητό συνεργείο της Peugeot Assistance για μία επί τόπου επισκευή του αυτοκινήτου σας  και αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα κανονίσουμε την μεταφορά του στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστή της Peugeot. Να είστε βέβαιοι ότι το Peugeot σας θα επισκευαστεί από πολύ εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους τεχνικούς χρησιμοποιώντας πάντα τα εγκεκριμένα από τον Κατασκευαστή ανταλλακτικά.

Καλέστε στο  211 99 09 029

Για να αποκτήσετε την υπηρεσία της οδικής βοήθειας Peugeot Assistance Δωρεάν, συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής μέλους. Μετά την συμπλήρωση της φόρμας θα σας αποστείλουμε ηλεκτρονικά τον προσωπικό σας κωδικό εγγραφής στο πρόγραμμα της οδικής βοήθειας Peugeot Assistance.  

Η οδική βοήθεια “Peugeot Assistance“ καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις:  

  • Ακινητοποίηση αυτοκινήτου συνεπεία βλάβης,
  • Ακινητοποίηση αυτοκινήτου συνεπεία ατυχήματος,
  • Επισκευή επί τόπου (εφόσον αυτό καθίσταται εφικτό),
  • Παροχή ρεύματος εκκίνησης μπαταρίας*
  • Αντικατάσταση ελαστικού ή επισκευή (όπου αυτή καθίσταται εφικτή),*
  • Μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Peugeot υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται εξουσιοδοτημένος επισκευαστής στο νομό όπου έλαβε χώρα το συμβάν.

 * Διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια του έτους, παρέχεται, αποκλειστικά και μόνο, μία (1) εξυπηρέτηση από τα προαναφερόμενα δύο συμβάντα (4) ή (5) ανά αυτοκίνητο.

Η Aiglon ΑΒΕΕ προσφέρει την υπηρεσία οδικής βοήθειας Peugeot Assistance δια του συνεργάτη της, Ελληνικό Υποκατάστημα της αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης «AWP P&C S.A.» Mondial Assistance, Πρεμετής 10, Άγιος Δημήτριος, 107 43, Αθήνα. Ενόψει του ότι οι παροχές που σχετίζονται με την οδική βοήθεια Peugeot Assistance  είναι μεν δωρεάν για τους κατόχους αυτοκινήτων Peugeot,  εν τούτοις όμως αυτές έχουν κόστος και η Aiglon ABEE διατηρεί το δικαίωμα, κατά την διακριτική της κρίση και ευχέρεια, να ανακαλέσει οποτεδήποτε, κάποια ή όλες τις παροχές της οδικής βοήθειας, γνωστοποιώντας την απόφασή της αυτή στην επίσημη ιστοσελίδα της.